Thực hiện văn hóa công sở

0

Nhằm xây dựng phong cách ứng xử văn hoá chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước, ngày 2/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế văn hoá công sở. Sau hơn 15 năm thực hiện quy chế, phong cách và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Cán bộ, công chức, viên chức đã đeo thẻ khi làm việc, không hút thuốc lá, không uống bia, rượu trong giờ làm việc, các công sở đều bố trí người và nơi trông giữ xe cho người dân khi đến giao dịch, làm việc…

Thực hiện văn hóa công sở
Thực hiện văn hóa công sở

Tuy nhiên, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn “bớt xén” thời gian làm việc trong ngày, đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết công việc sai quy định hoặc thiếu nhiệt tình trong việc tiếp công dân vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi… Điều này làm cho người dân, các doanh nghiệp ngại tiếp xúc, chỉ muốn thông qua người quen để nhờ giải quyết công việc cho nhanh. Nhiều công sở vẫn thu tiền giữ xe của người đến giao dịch, làm việc. Về giao tiếp, ứng xử với Nhân dân, Quy chế văn hoá công sở đã quy định: Cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc; không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng thực tế, vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn, giải thích công việc lòng vòng, khó hiểu, thái độ làm việc miễn cưỡng, thiếu hòa nhã vui vẻ, chưa thật sự quan tâm nhiệt tình tiếp dân. Người dân vẫn bị phiền hà, sách nhiễu mỗi khi có việc phải đến công sở, khiến cho họ có cảm tưởng như phải quỵ lụy, xin xỏ, ức chế…

Thực hiện văn hóa Quy chế công sở sẽ không thể đạt kết quả cao nếu các cơ quan, đơn vị chỉ thực hiện theo kiểu hô khẩu hiệu chung chung hoặc quy định rồi bỏ đó. Cần có những tiêu chí cụ thể phù hợp với điều kiện nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, tổ chức để mọi người phấn đấu, cần có thưởng, phạt kịp thời, đúng mức đối với những người làm tốt và chưa tốt. Đồng thời, đưa ra thảo luận thường xuyên trong cơ quan, đơn vị về nội dung của quy chế để mọi người quán triệt ý thức, tạo thành nền nếp, thói quen thực hiện tốt văn hóa Quy chế công sở; chắc chắn sẽ được các tầng lớp Nhân dân hoan nghênh, đồng tình.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.