Cụ thể, tại văn bản số 8724/BTC-TCNH gửi 61 công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, Bộ Tài chính yêu cầu các công ty này hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo đúng giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bộ cũng nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân thuê hoặc cho thuê mặt bằng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại điểm kinh doanh hoặc thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để kinh doanh trái quy định của pháp luật.

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực này phải quản lý chặt chẽ các đối tượng được phép ra, vào điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo đúng quy định. Doanh nghiệp có trách nhiệm mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng ra, vào điểm kinh doanh theo quy định.

Đồng thời, phải bố trí các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong điểm kinh doanh (24/24h). Các hình ảnh phải được lưu trữ đầy đủ trong thời hạn tối thiểu 180 ngày kể từ ngày ghi hình và đảm bảo hình ảnh rõ nét tại các vị trí khu vực cửa ra, vào điểm kinh doanh; khu vực bố trí các máy trò chơi điện tử có thưởng; khu vực thu ngân, kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước.

Bộ Tài chính tiến hành rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Bộ Tài chính tiến hành rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Bộ Tài chính nhấn mạnh, các công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm quy định của pháp luật hoặc gây mất an toàn, an ninh, trật tự xã hội tại điểm kinh doanh.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra định kỳ một số điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Kết quả kiểm tra cho thấy, một số điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh. Điển hình như, thời gian lưu trữ hình ảnh giám sát toàn bộ hoạt động trong điểm kinh doanh không tuân thủ quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số điểm kinh doanh có hiện tượng gây mất trật tự an ninh xã hội (sai phạm liên quan đến đối tượng được phép chơi), vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.