Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong Quý II/2023

0

Nhiều giải pháp được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn

Trong quý II/2023, để giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục ban hành một số cơ chế chính sách, Công điện trong chỉ đạo với nhiều biện pháp giải quyết rất cụ thể và quyết liệt, như: Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023, Công điện số 194/CĐ-TTg, Công điện số 469/CT-TTg ngày 25/5/2023, Công điện số 470/CT-TTg ngày 26/5/2023, Công điện số 634/CĐ-TTg… đồng thời, các Bộ, ngành trình Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách.

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong Quý II/2023
Thị trường BĐS đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều khó khăn và cần tiếp tục được tháo gỡ trong thời gian tới (ảnh minh họa).

Với những chỉ đạo nêu trên cho thấy, Chính phủ đã rất quyết liệt, kịp thời hành động trong bối cảnh những khó khăn phát sinh cần khẩn trương khơi thông, thúc đẩy tăng trưởng và giảm thiểu phát sinh những vấn đề xã hội để cùng vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển đúng quy luật, hiệu quả, an toàn, lành mạnh và bền vững.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo Tổ công tác, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành khẩn trương, tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể đã tích cực làm việc lần lượt với một số địa phương lớn, như: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai và một số doanh nghiệp bất động sản để nghe báo cáo, nắm thông tin, tình hình và rà soát đến từng dự án bất động sản cụ thể để trao đổi, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản. Qua đó đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản trên địa bàn. Tuy nhiên, các kết quả cụ thể giải quyết được khó khăn, vướng mắc cần phải tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp hơn nữa, đặc biệt là địa phương và doanh nghiệp cần chủ động đề xuất những giải pháp cụ thể cho từng dự án bất động sản và tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải giải quyết dứt điểm.

Ngoài ra, theo báo cáo, đánh giá của một số tổ chức kinh tế và một số địa phương thì lĩnh vực bất động sản trong quý vẫn có mức tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022, đồng thời còn nhiều khó khăn thách thức, cụ thể như: Về thể chế, về pháp lý của các dự án, nguồn vốn tín dụng, trái phiếu,…và việc tổ chức, triển khai, thực thi của địa phương. Do vậy, trong thời gian tới các Bộ, ngành và địa phương, doanh nghiệp cần tiếp tục khẩn trương, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp cụ thể hơn nữa nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững cho thị trường bất động sản.

Trong Quý II/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và một số các Bộ, ngành đã ban hành một số chính sách và các văn bản chỉ đạo điều hành tác động đến lĩnh vực bất động sản, cụ thể: Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2023 về tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản; Công điện 469/CĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2023 về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”; Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở; Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Về chương trình 120.000 tỷ đồng: Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 1608/BXD-QLN ngày 24 tháng 4 năm 2023 về việc đôn đốc các địa phương triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”; Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 2931/NHNN-TD ngày 24 tháng 4 năm 2023 về chỉ đạo Tổ chức tín dụng. Trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động nghiên cứu Nghị quyết số 33/NQ-CP để triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo đúng hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân

Trong Quý II/2023, số lượng dự án phát triển nhà ở thương mại hoàn thành có 07 dự án, với 2.424 căn (852 căn hộ; 1.572 căn nhà ở riêng lẻ), số lượng dự án chỉ bằng khoảng 50% so với Quý I/2023 và bằng khoảng 29.17% so với Quý II/2022.

Số lượng dự án đang triển khai xây dựng có 986 dự án, với 413.539 căn, trong đó: Khu vực miền Bắc có 415 dự án (176.317 căn hộ115.622 căn nhà ở riêng lẻ); Khu vực miền Trung có 372 dự án (13.822 căn hộ, 75.770 căn nhà ở riêng lẻ); Khu vực miền Nam có 197 dự án (2.170 căn hộ, 29.804 căn nhà ở riêng lẻ).

Số lượng dự án bằng khoảng 141,26% so với Quý I/2023 và bằng khoảng 90,38% so với Quý II/2022.

Được cấp phép mới có 15 dự án với 3.239 căn, số lượng dự án chỉ bằng khoảng 88,24% so với Quý I/2023 và bằng khoảng 51,72% so với Quý II/2022, cụ thể: Khu vực miền Bắc có 07 dự án; Khu vực miền Trung có 03 dự án; Khu vực miền Nam có 05 dự án.

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong Quý II/2023
Nhu cầu về nhà ở thương mại tiếp tục tăng nhưng nguồn cung thì bị giảm.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở có 25 dự án đã hoàn thành, với 1.916 ô đất nền; Số lượng dự án hoàn thành bằng khoảng 227,27% so với Quý I/2023 và bằng khoảng 156,25% so với Quý II/2022.

Đang triển khai xây dựng: Có 326 dự án với 79.787 ô đất nền; Số lượng dự án hoàn thành bằng khoảng 131,45% so với Quý I/2023 và bằng khoảng 155,24% so với Quý II/2022.

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong Quý II/2023
Số lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng QSDĐ xây dựng nhà ở Quý II/2023 tăng hơn so với Quý I/2023.

Được cấp phép mới có 45 dự án, với 1.938 ô đất nền; Số lượng dự án tăng đột biến so với 06 dự án của Quý I/2023 và 10 dự án trong Quý II/2022.

Đối với dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân: Tính đến quý II/2023, cả nước có 294 dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng, với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn.

Trong đó: Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị: Đang tiếp tục triển khai xây dựng (201 dự án với khoảng 162.227 căn); dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (06 dự án với khoảng 1.892 căn); Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp: đang tiếp tục triển khai 93 dự án với quy mô xây dựng khoảng 127.272 căn hộ.

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong Quý II/2023
Số lượng giao dịch thành công đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở của Quý II/2023 tăng so với Quý I/2023 và giảm so với Quý I/2022.

Hiện nay, các địa phương và các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đang tập trung triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”, theo đó hiện có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng.

Số lượng dự án bất động sản, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và các dự án được Bộ Xây dựng thẩm định, nghiệm thu như sau: Về số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai: Theo tổng hợp số liệu của các địa phương có báo cáo cho thấy, số lượng nhà ở đủ điều kiện bán trong Quý II/2023 như sau: có 51 dự án với 6.205 căn, số lượng dự án chỉ bằng khoảng 98,08% so với Quý I/2023 và bằng khoảng 63,75% so với Quý II/2022, cụ thể: Khu vực miền Bắc có 14 dự án (931 căn hộ; 1.143 căn nhà ở riêng lẻ); Khu vực miền Trung có 16 dự án (200 căn hộ; 2.092 căn nhà ở riêng lẻ); Khu vực miền Nam có 21 dự án (215 căn hộ; 1.624 căn nhà ở riêng lẻ).

Số lượng các dự án bất động sản, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đã kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: Có 12 dự án được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng với số lượng căn hộ cụ thể như sau: Nhà ở: 11.392 căn (bằng khoảng 59,84% so với Quý I/2023); Căn hộ du lịch: 437 căn (bằng khoảng 346,83% so với Quý I/2023); Văn phòng kết hợp lưu trú (officetel): 95 căn (Quý I/2023 là 0 căn).

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong Quý II/2023
Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cùng với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân.

Về lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng: Theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo (58/63 tỉnh), trong Quý II/2023 có 96.977 giao dịch thành công, trong đó: Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ: có 29.725 giao dịch thành công và bằng khoảng 75,61% so với Quý I/2023, bằng khoảng 43,03% so với quý II/2022.

Lượng giao dịch chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền với 67.525 giao dịch thành công và bằng khoảng 99,98% so với Quý I/2023, bằng khoảng 31,57% so với Quý II/2022.

Theo khảo sát, lượng tìm mua bất động sản toàn quốc tính đến hết quý II năm 2023 giảm khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước, lượng tin đăng bán bất động sản cũng giảm khoảng 44% (lượng quan tâm tìm mua đất nền giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022). Tình hình giao dịch trong quý trầm lắng do niềm tin của người mua, nhà đầu tư bị ảnh hưởng và những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để…

Để đảm bảo cho thị trường BĐS phát triển một cách lành mạnh, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương, doanh nghiệp cần tiếp tục khẩn trương, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.