Cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh tại 30 văn bản quy phạm pháp luật

0

Lũy kế từ năm 2021 đến hết tháng 10/2023, các bộ, cơ quan đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 201 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 2.483 quy định kinh doanh. Các bộ, ngành đã đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính/1.086 thủ tục hành chính (đạt 40%) để thực thi 19 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lí dân cư, trong đó có 5 bộ, ngành hoàn thành thực thi phương án là các Bộ Công an, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh tại 30 văn bản quy phạm pháp luật
Ảnh minh họa

Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025, đến 31/10/2023, đã có 21 bộ, ngành và 61 địa phương công bố 4.028 thủ tục hành chính nội bộ (bộ, ngành có 1.342 thủ tục hành chính, các địa phương có 2.686 thủ tục hành chính). Hiện còn Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc chưa công bố thủ tục hành chính nội bộ. 5 địa phương đã phê duyệt phương án đối với 117 thủ tục hành chính nội bộ, trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa 32 thủ tục hành chính.

Về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, từ tháng 9/2022 đến nay, có 13/21 bộ, ngành đã ban hành và tham mưu ban hành 34 văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án phân cấp 136/699 thủ tục hành chính; chủ động phân cấp thêm 3 thủ tục hành chính ngoài Quyết định số 1015/QĐ-TTg (phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lí của các bộ, cơ quan ngang bộ). Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành 100%; 3 Bộ: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội thực thi phương án phân cấp đạt trên 50%.

Tuy nhiên, tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, diễn ra chiều 14/11, các đại biểu chỉ ra rằng, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng. Người dân, doanh nghiệp vẫn còn gặp những vướng mắc khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính trong cấp phiếu lí lịch tư pháp; đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, xử lí các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính để báo cáo Quốc hội.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.