CỔ ĐÔNG TỪ NĂM 2016 CỦA CÔNG TY AMAYA INC. CHÚ Ý – Phiên điều trần phê chuẩn việc dàn xếp sẽ được tổ chức

0

MONTRÉAL, Ngày 22 tháng 9 năm 2023 /PRNewswire/ — Hôm nay, hai công ty luật Faguy & Co. và Berger Montague (Canada) thông báo rằng Tòa Thượng Thẩm Québec đã lên lịch tổ chức một buổi điều trần vào 9:30 sáng ngày 30 tháng 10 năm 2023 tại phòng xử 16.12, số 1 Notre-Dame Street East, Montréal, Québec để phê chuẩn đề xuất dàn xếp cho vụ kiện tập thể có tên là Denis Gauthier v. David Baazov, với Hồ sơ tòa án số 500-06-000859-179.

Vụ kiện tập thể này được thực hiện thay mặt cho tất cả các cá nhân và tổ chức, ngoại trừ bị cáo hoặc thành viên gia đình ruột thịt của bị cáo, đã mua chứng khoán của công ty Amaya Inc. (nay được biết đến là Stars Group Inc.) từ ngày 1 tháng 2 năm 2016 đến ngày 21 tháng 11 năm 2016, và nắm giữ một số hoặc tất cả các chứng khoán đó cho đến sau Công bố Thông tin Điều chỉnh (Corrective Disclosure) vào ngày 22 tháng 11 năm 2016. Bạn là thành viên của nhóm kiện nếu bạn đáp ứng mô tả này.

Đề xuất dàn xếp quy định rằng bị cáo đã đồng ý trả 1,8 triệu đô la Canada để xử lý, dàn xếp, miễn và bãi bỏ đầy đủ, dứt khoát và vĩnh viễn tất cả các khiếu nại được khẳng định hoặc có thể đã được khẳng định đối với bị cáo trong vụ kiện tập thể này. Các bên đã đạt được đề xuất dàn xếp này mà không có sự thừa nhận trách nhiệm từ phía bị cáo. Trên thực tế, bị cáo đã phủ nhận và tiếp tục phủ nhận tất cả các tuyên bố và cáo buộc về hành vi sai trái được đưa ra trong vụ kiện tập thể. Số tiền dàn xếp, trừ các khoản phí luật sư và khoản thanh toán của các thành viên vụ kiện, chi phí quản lý và thuế, nếu được tòa án phê chuẩn, sẽ được phân bổ cho các thành viên vụ kiện theo kế hoạch phân bổ được tòa án phê chuẩn.

Kế hoạch phân bổ được đề xuất cho phép phân bổ không đối xứng số tiền dàn xếp cho các thành viên nhóm kiện. Sự phân bổ này là nhất quán với quan điểm của Luật sư vụ kiện về thực chất pháp lý tương ứng của hai tài liệu bị cho là nghi vấn, dựa trên đánh giá các bằng chứng sẵn có. Nhóm chứng khoán được mua từ ngày 1 tháng 2 năm 2016 đến ngày 13 tháng 11 năm 2016 (“Nhóm I”) là yếu hơn đáng kể so với nhóm chứng khoán được mua vào hoặc sau ngày 14 tháng 11 năm 2016 (“Nhóm II”). Kết quả là, tuỳ thuộc vào sự phê chuẩn của tòa án, số tiền dàn xếp sẽ được phân bổ 15% cho Nhóm I và 85% cho Nhóm II.

Nếu đề xuất dàn xếp được phê chuẩn, thông báo tiếp theo sẽ được công bố, trong đó có hướng dẫn về cách thành viên nhóm kiện có thể nộp Mẫu yêu cầu bồi thường để được phân bổ cũng như thời hạn nộp mẫu này.

Để xem đề xuất thỏa thuận dàn xếp và kế hoạch phân bổ, và có thêm thông tin về đề xuất dàn xếp, khả năng phản đối dàn xếp hoặc tham dự phiên điều trần phê chuẩn việc dàn xếp, vui lòng truy cập https://www.faguyco.com/class-actions/baazov hoặc https://bergermontague.ca/cases/david-baazov/

Để biết thêm thông tin:

Faguy & Co.

329 de la Commune West, Suite 200

Montréal, Québec  H2Y 2E1

ĐT: 514.285.8100

Email: mdhellencourt@faguyco.com

Berger Montague (Canada) PC

330 Bay Street, Suite 1302

Toronto, Ontario  M5H 2S8

ĐT: 647.598.8772 ext 2

Email: info@bergermontague.ca

SOURCE Velvet Payments Inc.Nguồn tin: PR Newswire

Share.

Comments are closed.