LƯU Ý TỚI CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TORONTO-DOMINION TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2017: Phiên điều trần sẽ được tổ chức để thông qua phương án giải quyết

0

MONTRÉAL, ngày 31 tháng 10 năm 2023 /PRNewswire/ — Công ty luật Faguy & Co. hôm nay thông báo rằng Tòa Thượng Thẩm Québec đã lên lịch một phiên điều trần sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, lúc 9:30 sáng tại số 1 Notre Dame East, Montreal, Qc., vị trí phòng sẽ được xác định sau, để thông qua việc giải quyết giữa tất cả các bên tham gia thủ tục tố tụng tập thể có tên Majestic Asset Management và Turn8 Partners Inc. v. Ngân hàng Toronto-Dominion, hồ sơ tòa án mang số 500-06-000914-180.

Nếu bạn mua chứng khoán Ngân hàng Toronto-Dominion vào hoặc sau ngày 3 tháng 12 năm 2015 và nắm giữ một số chứng khoán đó cho đến ngày 9 tháng 3 năm 2017, bạn có thể sẽ có quyền tham gia vào việc giải quyết nếu được tòa án phê duyệt.

Thỏa thuận được đề xuất quy định rằng Ngân hàng Toronto-Dominion sẽ trả 22 triệu CAD để giải quyết đầy đủ và kết thúc cho tất cả các khiếu nại chống lại họ trong vụ kiện mà không có bất kỳ sự thừa nhận trách nhiệm pháp lý nào từ phía Ngân hàng Toronto-Dominion. Số tiền thanh toán, trừ đi các khoản chi phí luật sư và chi phí thanh toán, chi phí quản lý và thuế, nếu được tòa án phê chuẩn, sẽ được phân phối cho tập thể theo Kế hoạch phân bổ được tòa án phê duyệt.

Để xem Thỏa thuận giải quyết được đề xuất, và để biết thêm thông tin về thỏa thuận giải quyết được đề xuất, vui lòng truy cập https://www.faguyco.com/class-actions/toronto-dominion.

Faguy & Co.

Logo – https://economictimes.vn/wp-content/uploads/2023/10/LUU-Y-TOI-CO-DONG-NGAN-HANG-TORONTO-DOMINION-TU-NAM.jpg

SOURCE Faguy & Co.Nguồn tin: PR Newswire

Share.

Comments are closed.