Một năm vượt khó thành công của Tổng Công ty Thăm dò, Khai thác dầu khí

0

Năm 2023, trong bối cảnh thị trường dầu khí thế giới có nhiều biến động/thách thức, PVEP dã tập trung duy trì quản trị biến động, quản trị chi phí, phát huy sáng kiến, sáng chế, tập trung điều hành khai thác với mục tiêu bảo đảm kế hoạch quản trị được Tập đoàn giao, thúc đẩy hoạt động đầu tư cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

Kết quả, trong năm 2023, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD chính. Đặc biệt, PVEP đã bảo đảm duy trì hoạt động SXKD an toàn liên tục 15 năm kể từ khi thành lập. Trên cơ sở đó, đến hết tháng 11/2023, PVEP đã lần lượt về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó, chỉ tiêu gia tăng trữ lượng về đích trước 50 ngày, sản lượng khai thác dầu khí quy đổi về đích trước 41 ngày, các chỉ tiêu tài chính về đích sớm 104-227 ngày.

Một năm vượt khó thành công của Tổng Công ty Thăm dò, Khai thác dầu khí
Người lao động Cửu Long JOC

Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 3,66 triệu tấn quy dầu (toàn Dự án: 7,30 triệu tấn quy dầu), vượt 15% kế hoạch Tập đoàn giao và đạt 100% mục tiêu quản trị. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 2,47 triệu tấn (toàn Dự án: 4,84 triệu tấn), đạt 111% kế hoạch; khí xuất đạt 1,2 tỷ m3 (toàn Dự án: 2,47 tỷ m3), đạt 124% kế hoạch Tập đoàn giao.

Năm 2023 là năm thứ 14 liên tục PVEP hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác hằng năm được Petrovietnam giao. Ngày 8/2/2023, PVEP đã đạt mốc sản lượng khai thác 1 tỷ thùng (kể từ ngày thành lập), Mỏ Bir Seba (Lô 433a&413b) đạt mốc 50 triệu thùng dầu trong năm 2023, Lô 01/97&02/97 đạt mốc 10 triệu thùng dầu vào ngày 22/11/2023.

Công tác thăm dò/thẩm lượng của PVEP đã có kết quả ấn tượng khi toàn bộ 4 giếng khoan thăm dò cho dòng thành công, với 3 phát hiện dầu khí mới; trong đó, đã có phát hiện đưa vào khai thác ngay, cũng có phát hiện cho kết quả thẩm lượng cao, tạo cơ sở phát triển giếng trong thời gian tới; đây là lần đầu tiên sau 7 năm hệ số bù trữ lượng lớn hơn 1. Năm 2023, gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 3,72 triệu tấn quy dầu, đây cũng mức gia tăng trữ lượng trong năm cao nhất của PVEP từ năm 2016 đến nay. Phải nói thêm rằng, kết quả này là một thành tích đặc biệt trong bối cảnh sản lượng tại các mỏ đang khai thác đang suy giảm tự nhiên, trong khi việc tìm kiếm và phát hiện các mỏ mới trong bối cảnh hiện nay gặp rất nhiều thách thức. Những tấn dầu gia tăng được trong năm 2023 sẽ là “tương lai” của dầu khí truyền thống trong thời gian tới. Kết quả này cũng tạo sự khích lệ lớn cho đội ngũ làm công tác tìm kiếm, thăm dò tại PVEP nói riêng và trong Petrovietnam nói chung.

PVEP cũng triển khai tích cực công tác phát triển tại các dự án trọng điểm: như Đại Hùng Pha 3, Sư Tử Trắng Pha 2B, chuỗi dự án Lô B, Cá Voi Xanh, mỏ BRS pha 2 và mỏ MOM (Lô 433a&416b) cùng một số dự án trọng điểm khác.

Một năm vượt khó thành công của Tổng Công ty Thăm dò, Khai thác dầu khí
Trao cờ thi đua/bằng khen cho các tập thể

Năm 2023 cũng là một năm công tác tài chính của PVEP đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tổng doanh thu phần PVEP ước tính đạt 41,5 nghìn tỷ đồng (toàn Dự án: 84,5 nghìn tỷ đồng), đạt 146% kế hoạch Tập đoàn giao và 122% mục tiêu quản trị. Nộp ngân sách Nhà nước là 18,1 nghìn tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 12,3 nghìn tỷ đồng (toàn Dự án trên 31 nghìn tỷ đồng), đạt 159% kế hoạch Tập đoàn giao và 107% mục tiêu quản trị, lãi nước chủ nhà là 5.790 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính của PVEP ngày càng được cải thiện, duy trì chính sách tài chính để phát triển bền vững, chỉ số sinh lời của tài sản (ROA) >10%, chỉ số khả năng sinh lời (ROE) >15%, chỉ số lợi nhuận ròng (ROS) >15%. Đặc biệt, năm 2023, PVEP có mặt trong Top 10 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đồng thời, năm thứ 10 liên tiếp PVEP được xếp hàng Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.

Trong năm qua, PVEP cũng tích cực triển khai các phong trào thi đua sáng kiến, sáng chế, áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào vận hành, khai thác bảo đảm duy trì sản lượng cũng như các mặt hoạt động chung của tổng công ty, các dự án một cách hiệu quả. Phong trào sáng kiến, sáng chế của PVEP đã đóng góp đóng góp 395 sáng kiến trong Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với tổng giá trị làm lợi ước đạt 100 triệu USD. Bên cạnh đó, PVEP đã chuyển đổi và áp dụng thành công mô hình quản trị tiền lương gắn với hiệu quả công việc, qua đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực của PVEP.

Một năm vượt khó thành công của Tổng Công ty Thăm dò, Khai thác dầu khí
Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động PVEP đã trải qua một năm 2023 vượt khó thành công, đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng trong kết quả chung của Petrovietnam.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý sang năm 2024, thị trường và kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến hoạt động của PVEP nói riêng, Petrovietnam nói chung. Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng cho rằng, PVEP cần đặt ra các mục tiêu áp lực hơn so với năm 2023 để có động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn cũng như đóng góp chung cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Để làm được điều đó, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, PVEP cần đổi mới công tác quản trị, cũng như đổi mới các động lực cũ, áp dụng khoa học công nghệ, sáng kiến sáng chế nhằm cải thiện nâng cao hiệu quả, sản lượng của các mỏ đang hiện hữu. Bên cạnh đó, PVEP cần phải tạo động lực mới bằng cách thúc đẩy phát triển các dự án mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong điều kiện kỹ thuật cho phép; nghiên cứu giải pháp tổ hợp các dự án để có phương án đầu tư phù hợp.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Tổng giám đốc Petrovietnam đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024 để đạt được mục tiêu tăng trưởng, đồng hành cùng sự phát triển của Tập đoàn.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.