Tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thanh Hóa cụ thể hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ công cộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại các Quyết định: số 1374/QĐ-UBND ngày 23/6/2017; số 2891/QĐ- 2 UBND ngày 23/11/2021; huy động được nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để phục vụ công tác GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Trong đó, diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 10,81 ha (không bao gồm 7,23 ha; trong đó: đất trụ sở 2,01 ha, đất dịch vụ hỗn hợp 3,05 ha, đất giao thông 2,16 ha).

Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến bao gồm: 34.110,9 m2 đất nhà ở chia lô, mật độ xây dựng khoảng 80%, tầng cao 03 tầng; 12.723,9 m2 đất biệt thự, mật độ xây dựng khoảng 60%, tầng cao 03 tầng; 382,5 m2 đất nhà văn hóa, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 1 tầng.

Như vậy, trong tổng số 46.834,8 m2 diện tích đất ở dự kiến sẽ xây dựng 380 căn (336 căn nhà ở chia lô, 44 căn biệt thự).

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa không bố trí diện tích dành cho phát triển nhà ở xã hội tại dự án này.

Thanh Hóa: Thêm dự án khu dân cư gần 619 tỷ đồng
Thêm một dự án khu dân cư gần 619 tỷ đồng nhưng không bố trí quỹ đất dành cho nhà ở xã hội tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Về vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 618,65 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 604,67 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, GPMB là 13,98 tỷ đồng. Riêng sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án chỉ là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu của dự án, việc xác định tiền sử dụng đất được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 04 năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư), dự kiến từ quý III/2022 đến hết quý II/2026 phải hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật và quyết toán dự án theo quy định.

Cũng tại quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Thọ Xuân, thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật và các nội dung của dự án đã được chấp thuận nêu trên.

Trong quá trình thực hiện dự án, UBND huyện Thọ Xuân phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình thi công xây dựng dự án, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật của dự án khớp nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể và ký cam kết về tiến độ thực hiện GPMB dự án.

Sau khi dự án hoàn thành đầu tư xây dựng, UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với nhà đầu tư để tiếp nhận, quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp – thoát nước,…) và các công trình nhà văn hóa, cây xanh – thể dục thể thao.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Thọ Xuân, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trên theo quy định của pháp luật.

Đối với nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án sau khi đấu thầu, cần thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất của dự án; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thi công xây dựng, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đúng với các nội dung dự án đã được chấp thuận; trong đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án đảm bảo khớp nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực. Thực hiện khai thác, kinh doanh sản phẩm bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, các quy định có liên quan khác và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư này.

Sau khi dự án hoàn thành đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân để thực hiện thủ tục bàn giao lại cho địa phương quản lý các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo nội dung chấp thuận.

Sẽ thanh tra 11 tỉnh, thành phố về sử dụng quỹ bảo trì chung cư và nhà ở xã hội Sẽ thanh tra 11 tỉnh, thành phố về sử dụng quỹ bảo trì chung cư và nhà ở xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Quyết định 1285 kế hoạch thanh tra năm 2022.

Bộ Xây dựng chỉ đạo giải quyết việc thiếu nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp Bộ Xây dựng chỉ đạo giải quyết việc thiếu nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về giải pháp phát triển nhà ở cho công nhân tại các …

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra loạt nhà ở xã hội tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh rao bán sai đối tượng, sai mục đích Kiểm toán Nhà nước chỉ ra loạt nhà ở xã hội tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh rao bán sai đối tượng, sai mục đích

Tại Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra tình trạng nhiều dự án nhà ở xã hội …Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.