Theo Thông tư 13/2022/TT-BTTTT, viên chức biên tập viên, phóng viên thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004.

Cụ thể, biên tập viên, phóng viên hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 -8,00, tương đương mức lương từ 9.238.000-11.920.000 đồng/tháng.

Biên tập viên hạng II, PV hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40-6,78 – tương đương mức lương từ 6.556.000-10.102.200 đồng/tháng.

Biên tập viên hạng III, PV hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34-4,98 – tương đương mức lương từ 3.486.600-7.420.200 đồng/tháng.

Thông tư cũng nêu rõ, việc xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên, phóng viên thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007 của Bộ Nội vụ.

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên có hiệu lực từ 10/10 (ảnh minh họa)
Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên có hiệu lực từ 10/10 (ảnh minh họa)

Ngoài hướng dẫn về việc xếp lương, về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với phóng viên, biên tập viên ở cả ba hạng (I, II, III), tại Thông tư 13/2022 không yêu cầu các đối tượng này phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh viên chức này là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành phù hợp. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành…

Ngoài ra, phóng viên, biên tập viên phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tu-ngay-10-10-xep-luong-phong-vien-bien-tap-vien-theo-huong-dan-moi-nhat-post519452.antdNguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.