Chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội

0

Ninh Thuận: Chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội
Tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những năm qua, Ninh Thuận luôn thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Chính sách tín dụng hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, y tế, giáo dục, nhà ở, về nước sinh hoạt, môi trường, v.v. được triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả bảo đảm đúng đối tượng.

Cùng với thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, các chính sách đặc thù trên địa bàn huyện nghèo; chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện qua nhiều giai đoạn nhằm đổi mới phương thức giảm nghèo, tìm ra nguyên nhân và có những giải pháp giảm nghèo bền vững.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Qua đó, tỉ lệ hộ nghèo từng năm, từng giai đoạn giảm, đạt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều chính sách hỗ trợ khác dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi cũng được quan tâm đúng mức; Chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, định canh định cư được Ninh Thuận kịp thời giải quyết cho người dân sống du canh, du cư, mang lại ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời góp phần tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Không những thế, Chương trình giảm nghèo đã trở thành chương trình hành động của toàn xã hội với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Vì vậy, tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các thời kì của chuẩn nghèo mới từ 1,5-2%; năm 1992 tỉ lệ hộ chiếm 28,13%, năm 2022 còn 5,93% trong đó huyện nghèo 30a – Bác Ái tỉ lệ hộ nghèo còn 34,31%.

Và 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, tỉ lệ dân cư nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96%; 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; 96,22% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 91,85% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi.

Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, Ninh Thuận tổ chức cứu trợ đột xuất cho 374.779 hộ/1.377.707 khẩu, với 25.292.680 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ và ngân sách địa phương cho gia đình nghèo, cận nghèo, người dân vùng bị ảnh hưởng do hạn hán, lũ lụt gây ra; đối tượng nhận trợ cấp bảo trợ xã hội tại cộng đồng hàng tháng từ 2013 đến nay có trên 203.792 người, với kinh phí 919,474 tỷ đồng; 100% đối tượng khuyết tật, người yếu thế, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng trợ cấp xã hội đúng theo quy định.

Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo trong chương trình xây đựng nông thôn mới; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước được hoàn chỉnh; đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sản xuất và ổn định đời sống dân sinh.Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.